/ / Economische vertaling: definitie van subtiliteit en functies

Economische vertaling: definitie van subtiliteit en kenmerken

Economische vertaling voor vandaag is een van de meest populaire soorten vertalingen. Wat zijn de kenmerken ervan, overweeg dan het artikel.

economische vertaling

Definitie van concept

Dus de term 'economische vertaling' betekentvertaling van verschillende teksten en artikelen over het economische onderwerp. Natuurlijk, dit soort heeft zijn subtiliteiten in vergelijking met de gebruikelijke literaire, die we vroeger op de pagina's van schoolboeken zagen. Een vertaler die economische teksten vertaalt, moet bekend zijn met onderwerpen op het gebied van economie, bankzaken en auditing, een idee hebben over hoe zaken te doen, onderhandelingsvaardigheden en communicatieve vaardigheden hebben.

Ontwikkeling achtergrond

Economische vertaling is populair geworden als gevolg vanmet de uitbreiding van het bedrijfsleven en de ontwikkeling van de staatseconomie. De interactie met de wereldmarkt heeft geleid tot een toename van de stroom van documenten. De meest gebruikte economische vertaling is in het Engels, omdat deze een leidende positie inneemt in populariteit en de belangrijkste internationale is, naast de verplichte staatstaal in Europese landen.

vertaling van economische teksten

Soorten vertalingen

Economische vertaling is onderverdeeld in types:

 • documentcirculatie van bankinstellingen;
 • onderzoek door marketeers;
 • plannen, projecten en documenten met betrekking tot het zakendoen;
 • financiële overzichten;
 • vertaling van economische teksten en artikelen;
 • effectenmarkt;
 • vertaling van auditdocumenten;
 • documentatie met betrekking tot financiële overzichten;
 • educatieve en wetenschappelijke economische literatuur;
 • trends en patenten;
 • andere documentatie.

Waarom zou u niet besparen op de diensten van een vertaalbureau

Tijdens zakelijke bijeenkomsten, dirigerenonline presentaties of conferenties, meer en meer bedrijven bestellen de diensten van een professionele vertaler, zelfs als er mensen in de handleiding zijn die de taal spreken. Tijdens onderhandelingen is niet zozeer een letterlijke vertaling belangrijk, maar wel het vermogen om de essentie van informatie snel over te brengen, zoals in het geval van simultane vertaling. Een specialist die dagelijks een bepaalde woordenschat beoefent, kan de betekenis behouden van wat er gezegd is voor een minimale bestede tijd. En zoals u weet, is tijd geld.

Elk project wordt beheerd door een manager. Het is verplicht om rekening te houden met alle wensen van de klant met betrekking tot het resultaat, de stijl en de timing.

economische Engelse vertaling

Vereisten voor specialisten

De vertaler moet aan de volgende vereisten voldoen:

 • een diploma hoger onderwijs hebben;
 • hebben een opleiding in economie en financiën;
 • ervaring als vertaler die kan worden bevestigd met behulp van documenten.

kenmerken

Economische teksten worden gekenmerkt door de volgende kenmerken waarmee tijdens het vertaalwerk rekening moet worden gehouden:

 • Economische artikelen zijn meestal erginformatief. Ze bevatten een groot aantal professionele voorwaarden die misschien niet bekend zijn bij een specialist die met fictie en teksten werkt.
 • De presentatie van het materiaal is niet altijd logisch correct. Daarom is het belangrijk dat de vertaler de betekenis van de tekst begrijpt zonder belangrijke details te verliezen.
 • De specialist moet niet alleen het algemene vocabulaire kennen, maar ook spraakherhalingen, fraseologische eenheden en metaforen.
 • De vertaler moet de betekenissen kennen van bepaalde economische termen die verschillen van hun traditionele betekenis in de dagelijkse omgangstaal.
 • Economische vertaling vereist niet alleen een grote woordenschat, maar ook beknoptheid in presentatie, nauwkeurigheid, duidelijkheid en maximale compactheid.
 • Bij de presentatie van de teksten van een economische oriëntatie, passieve overheersing, evenals een vorm van eenvoudige tegenwoordige tijd, overheersen in grotere mate.
 • Het verschil in taalsystemen brengt verschillen in terminologie met zich mee die bekend moeten zijn om het resultaat zo betrouwbaar mogelijk te maken.
  economische termijnoverdracht

Wat is de "Apostille"

Er is nog een reden waaromneem contact op met de professionals van het vertaalbureau. Elk document dat moet worden doorgegeven aan overheidsinstanties van een ander land, moet noodzakelijkerwijs worden aangepast aan zijn wetgeving. Om dit proces zo gemakkelijk en snel mogelijk te maken, zijn de meeste landen tot een overeenkomst gekomen om de echtheid van de documentatie te certificeren met één zegel. Het wordt "Apostille" genoemd. Zonder de bepaling van deze print, zal geen enkel document als authentiek worden herkend. Om de volledige vertaling te maken, moet de specialist over vaardigheden op het gebied van economische theorie en recht beschikken.

Een lichte onnauwkeurigheid in de interpretatie van de tekst, de dialoog, kan de samenwerking met het bedrijf in gevaar brengen en een breuk van de diplomatieke betrekkingen in het algemeen veroorzaken.

Onderhandelingsspecialist - Indicator van bedrijfsstatus

Hoe kan de aanwezigheid van een vertaler reflecteren?succes van onderhandelingen en benadrukken de status van het bedrijf in de ogen van buitenlandse partners of investeerders? Als een professional met hoogstaande vertaalvaardigheden aanwezig is tijdens de gesprekken, geeft dit aan dat het bedrijf serieus bezig is met zijn bedrijf en niet op kwaliteit bespaart. Een dergelijke reputatie vergroot het vertrouwen van buitenlandse gasten.

vertaling van economische artikelen

conclusie

Het belangrijkste doel van samenwerking tussen staten is om maximaal voordeel te bieden aan twee of meer partijen in het kader van de organisatie van economische activiteit.

Economische vertaling zal altijd worden gewaardeerd, samen met medische en technische. Landen moeten immers constructief met elkaar omgaan voor verdere wederzijdse ontwikkeling.

</ p>>
Lees meer: