/ / Typen vraag

Typen vraag

Wat is de vraag? Dit is het belangrijkste kenmerk van de markt. In marketing - dit is het hoofddoel van voortdurende observatie, gedetailleerde studie en impact op mensen.
Vraag (per definitie) is een behoefte,Gepresenteerd op de markt en voortdurend versterkt met geld. We kunnen niet van zijn solvabiliteit spreken, omdat de vraag van welke aard dan ook per definitie een oplosmiddel is, en anders is het gewoon een noodzaak. Dit concept kan ook worden gedefinieerd als een mogelijkheid en intentie van de consument om een ​​specifiek product op een bepaalde plaats en op een bepaald moment te kopen. De vraagvorken zijn anders.

Inkoop is een complex fenomeen datbestaat uit verschillende elementen met bepaalde sociale, economische, demografische en regionale kenmerken. Dergelijke componenten maken het mogelijk om de soorten vraag van de consument te onderscheiden door verschillende kenmerken. Deze acties vergemakkelijken de aanpassing ervan. Tot op heden zijn er de volgende soorten vraag:

1. Negatief (voor goederen of diensten). De markt accepteert geen producten of diensten. De taak van marketing in dit geval is om de bron van weerstand te bestuderen en het vermogen van het marketingprogramma te bepalen om de negatieve houding ten opzichte van het positieve te veranderen door modernisering van de goederen en zelfs actiever stimuleren van kopers.

2. Gebrek aan vraag. Het gebeurt dat consumenten de goederen niet aantrekken of dat ze er onverschillig voor staan. Wat moet ik doen? Hoe te handelen? Het is noodzakelijk om manieren te vinden om de basiseigenschappen van de goederen te verbinden met de natuurlijke (dagelijkse) behoeften van de mens en zijn interesses.

3. Verborgen. Dit is de vraag naar een product dat niet bestaat. Veel mensen dromen ervan een product te hebben dat helemaal niet bestaat. In dit geval is marketing de taak om de omvang van de potentiële markt te bepalen en effectieve producten en diensten te creëren die aan deze vraag kunnen voldoen.

4. Welke andere soorten vraag bestaat er? We analyseren verder: de vallende. Bij verzadiging met de goederen van de markt daalt de vraag steeds lager en lager. Marketeers moeten een grondige analyse van de oorzaken van de val maken, en nagaan of het mogelijk is om de verkoop van goederen (diensten) opnieuw te stimuleren door naar nieuwe markten te zoeken en de goederen aan te passen.

5. Onregelmatig. Afhankelijk van het seizoen en zelfs de dag, kan de verkoop van goederen fluctueren. We moeten zoeken naar manieren om dergelijke fluctuaties weg te werken en de vraag in de tijd te verdelen met behulp van flexibele prijzen, verschillende stimuleringsmaatregelen en andere methoden om consumenten te motiveren.

6. Ondersteund. Meestal is het bedrijf in deze situatie tevreden met zijn eigen handelsomzet. Soorten vraag worden gekenmerkt door een tekort, en in het geval dat de vraag constant wordt gehandhaafd, is dit de meest aangename situatie. De taak van marketing is om het bestaande niveau te handhaven, ondanks de voortdurend veranderende voorkeuren en voorkeuren van consumenten, toenemende concurrentie. Het product moet van hoge kwaliteit zijn en de werknemers van het bedrijf beoordelen voortdurend de mate van klanttevredenheid en analyseren vervolgens de juistheid van hun acties.

7. De vraag is overdreven. In deze situatie is hij boven het aanbod, het bedrijf kan het niet (of wil) niet bevredigen. We moeten manieren zoeken om een ​​dergelijke hoge vraag permanent of tijdelijk te verminderen. U kunt dit doen door prijzen te verhogen of de service te verminderen. Dit bedrijfsbeleid heet demarketing.

8. Ongewenst. Dit is de vraag naar een product waarvan bewezen is dat het schadelijk is voor de gezondheid. In dit geval is het noodzakelijk om consumenten te overtuigen van "slechte" goederen om slechte gewoonten te laten varen; verspreiden van intimiderende informatie, verstrekken van statistische gegevens; scherp prijzen verhogen en de beschikbaarheid van dit product beperken.

Dus hebben we de soorten vraag in marketing onderzocht.

</ p></ p>>
Lees meer: