/ / marketing communicatiesysteem

marketingcommunicatiesysteem

Goed ingeburgerd marketingsysteemcommunicatie-organisatie is een belangrijke voorwaarde voor het functioneren als een volwaardige economische eenheid, en heeft ook invloed op de succesvolle marktpositie. De impact van communicatie in de voortdurend veranderende marktomstandigheden is erg belangrijk, omdat de markt verzadigd is met steeds meer goederen. Bovendien willen consumenten tegemoet komen aan hun groeiende behoeften en concurrentiewijzen, verandering in de richting van complexiteit, gebruik van meer geavanceerde middelen om met informatie te werken.

Productie en marketing van producten plannenhad een positieve dynamiek, het is noodzakelijk om te leren verkopen, weinig te produceren en een direct verkoopkanaal te vormen. Het gebruik van incentive betekent dat het noodzakelijk is dat de concurrerende voordelen (onderscheidende eigenschappen) van de verkochte goederen bekend zijn bij de beoogde kopers.

Het systeem van marketingcommunicatie stelt twee onderling samenhangende doelen: om het product aantrekkelijk te maken en om het product bekend te maken. Welke communicatiekanalen moet dit systeem gebruiken?

Communicatiekanalen of een communicatiecomplex zijn:

- personeel werkt in termen van persoonlijke verkoop;

- reclame;

- manieren om de verkoop te stimuleren;

- Public relations.

Het werk van personeel in termen van persoonlijke verkoop iscommunicatie, die persoonlijk en bilateraal contact (dialoog) vertegenwoordigt, met als doel de klant te motiveren om aankopen te doen, bovendien is verkoop niets meer dan een bron van informatie voor onderzoek.

Adverteren is een betaalde vorm van unilaterale massacommunicatie, afkomstig van een bepaalde bron, en is een directe of indirecte ondersteuning voor marketingactiviteiten van de organisatie.

Stimulering van verkoopsupplementen adverteren en personeel werken in termen van persoonlijke verkoop en gericht op het uitbreiden en vergroten van het verkoopvolume van een bepaald product.

Public relations is eendoelgerichte acties om een ​​psychologisch klimaat van wederzijds vertrouwen en begrip tussen de waar en zijn publiek te creëren. In dit opzicht is het doel van communicatie niet om de goederen te verkopen, maar om ondersteuning te bieden voor acties op het morele vlak.

Naast deze traditionele middelen is het noodzakelijk om de middelen voor directe communicatie te vermelden: beurzen, verkoop via catalogi, tentoonstellingen, telemarketing.

Communicatiekanalen moeten in combinatie werken,en daarom is het noodzakelijk om het budget correct toe te wijzen voor communicatie tussen communicatie, op basis van de specifieke kenmerken van de verkochte goederen en communicatietaken.

Het marketingcommunicatiesysteem heeft er tweeDe belangrijkste middelen die de grootste impact hebben op verkoopresultaten. Dit is het werk van het personeel op het gebied van persoonlijke verkoop- en advertentiekanalen. Met het voornemen om deze kanalen te gebruiken, is het noodzakelijk om te begrijpen wanneer directe contacten effectiever zijn dan reclame.

Uiteraard presteren persoonlijke verkopen beter dan advertenties vande effectiviteit ervan. Maar de voordelen van adverteren in zijn waarde. Immers, één contact met het publiek via advertenties is vele malen goedkoper dan het gebruiken van persoonlijke contacten met potentiële klanten.

Advertenties laten een korte periode van tijd toeom te communiceren met een groot aantal klanten, terwijl zelfs de beste verkoper beperkt is tot een uurlijks frame. Tegelijkertijd, zoals toegepast op een specifiek product met een klein aantal consumenten, is de effectiviteit van persoonlijke verkoop ongetwijfeld hoger.

Het systeem van marketingcommunicatie is eentweezijdig proces. Het beïnvloedt het potentiële publiek, terwijl het tegelijkertijd tegeninformatie over de verwachtingen en reacties van het publiek ontvangt. De eenheid van deze componenten maakt het mogelijk om een ​​positief effect in de verkoop te bereiken.

</ p>>
Lees meer: